odpust cd.

W poniedziałek spowiedź przed odpustem w kościele św. Andrzeja. Spowiedź od godz. 16.00 do 19.00 w kościele św. Andrzeja, z półgodzinną przerwą od 17.00 do 17.30. W Borównej spowiedź od 16.00.