Lipnica Murowana – Ziemia Świętych i Błogosławionych | Szczęść Boże !

Lipnickie Skarby


Według Słownika PWN „skarb” to zbiór drogocennych rzeczy lub przedmiotów. To również osoba bardzo ceniona. Skarb to coś bardzo wartościowego i wyjątkowego.

Lipnica Murowana jest właśnie takim szczęśliwym miejscem, gdzie znajdują się drogocenne osoby i drogocenne rzeczy. Troje Świętych – Szymon, Urszula Ledóchowska i Maria Teresa Ledóchowska to prawdziwe skarby i wzory do naśladowania a drewniany kościół św. Leonarda to materialny skarb średniowiecznej architektury drewnianej, od 2003 roku wpisany listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.

Zapraszamy więc do Lipnicy aby zapoznać się dokładniej z lipnickimi „skarbami”, poczuć i nasycić się ich historyczną i religijną wartością  i zanieść ją do swoich rodzin i przyjaciół. Szczęść Boże w Lipnicy !


Lipnicka Madonna  |  Lipniccy Święci