Lipnica Murowana – Ziemia Świętych i Błogosławionych | Szczęść Boże !

Grupy oraz osoby indywidualne oprowadza przewodnik

Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu pielgrzymki:

Kontakt: 014/68 52 601 (kancelaria) ; 695 150 870 (ks. Proboszcz) ; 604 956 057 (Przewodnik – p. Aneta)
parlipnicam@tarnow.opoka.org.pl

 

Groups and individuals guide are shown around by a guide

Organized groups are asked to arrange the date of the pilgrimage i advence:

Contact: 014/68 52 601 (law office); 695 150 870 (Rev. Fr. 604 956 057 (Guide – Mr Aneta)
parlipnicam@tarnow.opoka.org.pl

 

Pielgrzymów zapraszamy do:

  • Sanktuarium św. Szymona,
  • XIV wiecznego kościoła św. Andrzeja Apostoła przed cudowną figurę
  • Madonny Lipnickiej,
  • Drewnianego kościoła św. Leonarda, zabytku z Listy UNESCO,
  • Domu świętych Sióstr Urszuli i Marii Teresy Ledóchowskich.
Pilgrims are invited to:

  • Sanctuary of Sts. Simon,
  • 14th century church of Sts. Andrew the Apostle in front of a wonderful figure
  • Madonna of Lipnicka,
  • Wooden church of Sts. Leonard, a UNESCO World Heritage site,
  • House of Saints Ursuline and Maria Theresa Ledóchowski.
Można odprawić Mszę św. lub Nabożeństwo,

Można zamówić bułeczki św. Szymona oraz nabyć liczne pamiątki w Klubie św. Szymona,

Można skorzystać z wielu propozycji religijnych, przyrodniczych i kulturalnych w pięknej Lipnicy.

You can celebrate Mass. Or Devotion,
You can order the scones. Szymon and many souvenirs in the Club St. Simon,
You can take advantage of many religious, natural and cultural offerings in beautiful Lipnica.