Lipnica Murowana – Ziemia Świętych i Błogosławionych | Szczęść Boże !

Liturgiczna Służba Ołtarza:

Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Grupą ministrantów i lektorów  opiekuje się w naszej parafii ks. Katecheta

Eucharystyczny Ruch Młodych:

Do ERM przyjmowane są dzieci zasadniczo po I Komunii św. a wyjątkowo w okresie przygotowania do niej. Program ERM-u jest doskonałym pogłębieniem przygotowania dziecka do pełnego udziału we Mszy św. ERM jest ruchem eklezjalnym, gromadzącym w parafiach dzieci i młodych, którzy razem przeżywają Ewangelię i z Jezusem chcą budować nowy świat.
Formację w ERM-ie streszczają 4 krótkie zasady:
1. Żyj Mszą Świętą!
2. Czytaj Ewangelię!
3. Kochaj bliźnich!
4. Bądź trzynastym apostołem!
Opiekunem grupy ERM w naszej parafii jest s. Magdalena Sitkowska SJK

Parafialny oddział Caritas:

Dziś trudno sobie wyobrazić misję Kościoła Tarnowskiego bez Caritas. Wrosła ona w życie diecezji i służy urzeczywistnianiu posługi miłości, jaką Kościół pragnie nieść każdemu człowiekowi, a zwłaszcza temu najbardziej potrzebującemu. Nazwa „Caritas” jest dobrze znana mieszkańcom naszej parafi, dzięki przedsięwzięciom i akcjom pomocy świadczonym rodzinom będącym w potrzebie.

Róże różańcowe:

„Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”.

Domowy Kościół:

Małżeńsko-rodzinny ruch świeckich w Kościele, działający w ramach Ruchu Światło-Życie. Założycielem DK jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. DK dąży do świętości w jedności ze współmałżonkiem. W DK tworzone są tzw. kręgi składające się z 4-7 rodzin. W naszej parafii od 20 lat działa taki właśnie krąg, do którego należy 6 rodzin.

Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym:

APDC jest zorganizowaną formą apostolstwa Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, które zostało założone przez bł. Honorata Koźmińskiego i Matkę Wandę Olędzką w 1889 roku w Zakroczymiu. APDC powstało jako odpowiedź na liczne prośby kierowane do Zgromadzenia Sióstr ze strony osób świeckich, zainteresowanych współpracą w zakresie naszego charyzmatu. Zgromadzenie rozeznało tę sytuację jako nowy znak czasu i nowe wezwanie apostolskie. Decyzja o podjęciu tej formy apostolskiej działalności Zgromadzenia zapadła w roku 1983. Dwa lata później (1985) przyjęto dla niej nazwę: Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca. Znalazło to następnie odzwierciedlenie w Konstytucjach Zgromadzenia, zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską, które stanowią prawną podstawę jego istnienia. Pierwsi członkowie włączyli się formalnie do Dzieła w 1985 r. Od 1 stycznia 2011 przyjęto nową nazwę: Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym (APDC). W naszej parafii APDC działa od października 2022 r.