Lipnica Murowana – Ziemia Świętych i Błogosławionych | Szczęść Boże !

24 czerwca 1935 

Matka Urszula Ledóchowska po 49 latach po raz pierwszy przyjeżdża do Lipnicy Murowanej w celu założenia tam placówki urszulańskiej

 

Jest to ostatnia placówka założona przez matkę Urszulę Ledóchowską. Przy pomocy Związku Lipniczan osiadłych w USA Zgromadzenie rozpoczęło w 1938 budowę domu w Lipnicy Murowanej – miejscowości rodzinnej Założycielki. Matka Urszula była obecna na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego w dniu 18 lipca 1938. Poświęcenia domu pw. bł. Szymona dokonał ks. prał. Władysław Kuc w dniu 18 lipca 1939, już po jej śmierci. Pierwszą Mszę św. odprawił ks. proboszcz 4 lutego 1944 roku.

Wcześniej, bo dnia 30 października 1938, została skierowana do pracy w Lipnicy s. Izabela Korff (1887-?), która – mieszkając w dworku Ledóchowskich – podjęła pracę w gminnym Ośrodku Zdrowia.

Siostry zorganizowały i prowadziły ochronkę dla 35 dzieci ludności miejscowej.

W latach okupacji niemieckiej prowadziły nadal ochronkę dla 45 dzieci, a także kuchnię RGO, zorganizowaną na terenie Lipnicy. W lipcu 1941 przyjęły do domu emerytowanego generała Ignacego Ledóchowskiego z żoną, zmuszonych do opuszczenia ich majątku w Krakowcu pod Lwowem (za działalność w AK generał został 4 lipca 1944 roku aresztowany i osadzony w krakowskim więzieniu, skąd wywieziono go do obozu koncentracyjnego, gdzie zmarł w 1945 roku). Siostry przyjęły też kilka osób wysiedlonych, zwłaszcza po upadku powstania warszawskiego, uczyły na tajnych kompletach z zakresu gimnazjum oraz języków obcych (s. Gerlicz), a pracą na roli i w ogrodzie zdobywały konieczne środki materialne. Pod koniec okupacji dom był częściowo zajęty przez wojsko niemieckie, a kaplica okresowo zamknięta.

Po II wojnie światowej siostry prowadziły nadal przedszkole z dożywianiem (aż do upaństwowienia przedszkola 27 czerwca 1962) oraz świetlicę dla dzieci szkolnych aż do zabrania lokalu przedszkola. Do 1949 roku prowadziły kuchnię PKOS dla ok. 70 osób z gminy Lipnica. Sprawowały opiekę nad Domem Ubogich należącym do parafii. Otoczyły opieką hr. Franciszkę Ledóchowską, siostrę Matki Założycielki, którą władze PRL pozbawiły domu i własności w Lipnicy (zmarła 7 lipca 1953). W 1956 otworzyły i prowadziły opłatkarnię liturgiczną dla diecezji tarnowskiej, w 1964 „przechowalnię” dla dzieci w ramach pomocy sąsiedzkiej. Zajmują się katechizacją dzieci szkolnych i przedszkolnych, prowadzą grupy ERM, pomagają w pracach duszpasterskich, charytatywnych i innych pracach w kościele parafialnym. 

W jednym z pokoi dawnej „ochronki” urządzono miejsce pamiątek poświęcone Ledóchowskim, a w latach 1983-1989 wybudowano na nabytej przez Zgromadzenie posesji – sąsiadującej z kościołem św. Szymona – nowy dom pw. św. Urszuli, w którym siostry przyjmują przybywających do Lipnicy pielgrzymów i grupy rekolekcyjne.