Lipnica Murowana

Aktualności

Uroczystość Wszystkich Świętych

 Uroczystość Wszystkich Świętych to w Lipnicy dzień szczególny, gdyż gromadzimy się na dwóch cmentarzach znajdujących się na terenie naszej parafii. Tzw. Stary Cmentarz usytuowany przy kościele św. Leonarda w Lipnicy Dolnej na którym znajdują się najstarsze groby. W tym roku zyskał nowe alejki, które z pewnością ułatwią każdemu z nas poruszanie się po nim oraz Nowy Cmentarz w Lipnicy Murowanej, którego centralnym miejscem jest kaplica w której pochowani są ostatni proboszczowie Lipnicy: ks. Jan Sarna i ks. Stanisław Wiśniowski. Módlmy się za naszych zmarłych i zyskujmy dla nich odpusty.