RSS Gość Tarnowski
 • Trzy zimowe turnusy
  W czasie ferii zimowych 60 dzieci z parafii miało szansę na kilkudniowy wypoczynek w stolicy polskich Tatr.
 • Jedni z pierwszych
  Członkowie parafialnego oddziału Akcji Katolickiej świętowali ćwierćwiecze istnienia i działalności.
 • Zostań SPAdachroniarzem drugiego rzutu
  Już 17 lutego zaczyna się druga edycja Studium Parafialnej Aktywności. Co mają do powiedzenia absolwenci pierwszej edycji?
 • Stasia, która została Julią
  Nazywano ją "Aniołem dobroci" i "Matką sierot". Pochodziła z podsądeckiej Nawojowej. Synaj.tv zaprasza kolejny film z serii (Nie)zwykli.
 • Jedna z najbardziej tarnowskich parafii w Kongu
  W dzień powszedni w Mszy św. uczestniczy ponad 350 osób, a w niedziele 3,5 tys. W ciągu roku rozdaje się wiernym 150 tys. Komunii św.

Przewodnik po Lipnicy: 604 956 057 (p. Aneta)

Pielgrzymów zapraszamy do:

 • Sanktuarium św. Szymona,
 • XIV wiecznego kościoła św. Andrzeja Apostoła przed cudowną figurę
 • Madonny Lipnickiej,
 • Drewnianego kościoła św. Leonarda, zabytku z Listy UNESCO,
 • Domu świętych Sióstr Urszuli i Marii Teresy Ledóchowskich.
 • Można odprawić Mszę św. lub Nabożeństwo,
 • Można zamówić bułeczki św. Szymona oraz nabyć liczne pamiątki w Klubie św. Szymona,
 • Można skorzystać z wielu propozycji religijnych, przyrodniczych i kulturalnych w pięknej Lipnicy.

Grupy oraz osoby indywidualne oprowadza przewodnik . Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu pielgrzymki.


 

A guide to Lipnica: 604 956 057 (Mr Aneta)

Pilgrims are invited to:

Sanctuary of Sts. Simon,
14th century church of Sts. Andrew the Apostle in front of a wonderful figure
Madonna of Lipnicka,
Wooden church of Sts. Leonard, a UNESCO World Heritage site,
House of Saints Ursuline and Maria Theresa Ledóchowski.

You can celebrate Mass. Or Devotion,

You can order the scones. Szymon and many souvenirs in the Club St. Simon,
You can take advantage of many religious, natural and cultural offerings in beautiful Lipnica.

Groups and individuals guide the guide. Please organize the pilgrimage in advance.


Centrum Pielgrzyma i Turysty w Lipnicy Murowanej

– – –

Wybierz się w niezwykłą podróż po Lipnicy Murowanej