Lipnica Murowana – Ziemia Świętych i Błogosławionych | Szczęść Boże !

25 lutego przeżywać będziemy Niedzielę ad gentes, która przypomina nam o misjonarzach jak i naszej odpowiedzialności na misję Kościoła.
Z tej okazji została przygotowana scenka dla Kolędników Misyjnych, którzy pomimo zakończenia 31. edycji kolędy, kontynuują swoją formację misyjną i działalność w parafiach. Jej przesłanie można ująć w słowa: wielkopostne praktyki umacniają trzy podstawowe relacje – z Bogiem, człowiekiem, ze światem stworzonym – i czynią nas „architektami pokoju”. Jeśli będzie to możliwe w realiach parafialnych, serdecznie prosimy o wykorzystanie tej myśli w czasie Mszy św. i zachęcenie dzieci, aby podjęły kolejne wyzwanie pod sztandarem Kolędników Misyjnych.
 
Serdecznie pozdrawiamy i życzymy wielu łask w codziennym trudzie duszpasterskim,
Ks. Maksymilian Lelito, Wydział Misyjny
ks. Karol Kuźma, duszpasterz Kolędników Misyjnych DT
 
diecezja.tarnow.pl