RSS Gość Tarnowski

Na przełomie lipca i sierpnia 2023 r. odbędą się w Portugalii Światowe Dni Młodzieży Lizbona 2023 (ŚDM 2023). Obchody zaplanowane są na okres od 24.07. do 06.08.2023 r. i zostały podzielone na 2 części:

  1. dni pielgrzymów w portugalskich diecezjach (24-31 lipca);
  2. centralne obchody ŚDM w Lizbonie (1-6 sierpnia).

Organizatorzy spodziewają się, że w wydarzeniu udział weźmie ok. 1,5 – 2 mln pielgrzymów z całego świata. Ksiądz Biskup Andrzej Jeż posłał na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony z naszego Dekanatu Lipnica Murowana grupę 24 osób! Tym bardziej rozpiera nas duma, bo z samej naszej Parafii Rajbrot do Portugalii pojedzie 17 osób! Liderem naszej grupy jest  Katecheta z Rajbrotu – Ks. Krzysztof Jankowski, a wspomagać Go będzie Katecheta z Lipnicy Murowanej – Ks. Andrzej Janiga!

Prosimy  o modlitwę w intencji młodzieży! 

Categories: Live