26 lutego 2021

Live

Dzisiaj ks. Proboszcz przyjął do grona ministrantów 17 chłopców. Kandydaci długo przygotowywali się pod kierownictwem ks. Katechety i dzisiaj nastąpił właśnie ten radosny i upragniony...