21 stycznia 2021

Polecane strony

Polecane strony w internecie


 

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach
Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serce Jezusa Konającego, założone przez św. Urszulę Ledóchowską

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera
Zgromadzenie założone przez bł. Marię Teresę Ledóchowską. Działalność apostolska zgromadzenia zmierza do ugruntowania i umocnienia Królestwa Chrystusowego na ziemiach misyjnych, a zwłaszcza w Afryce

Kalsztor i kościół OO. Bernardynów w Krakowie
Kościół i klasztor w Krakowie u stóp Wawelu

Portal internetowy diecezji tarnowskiej

RDN Małopolska

Caritas diecezji tarnowskiej 

Tarnowskie wydanie Gościa Niedzielnego