Lipnica Murowana

Grupy Parafialne

 

Liturgiczna Służba Ołtarza:

Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Grupą ministrantów i lektorów  opiekuje się w naszej parafii ks. Marek Kuczak .

Eucharystyczny Ruch Młodych:

Do ERM przyjmowane są dzieci zasadniczo po I Komunii św. a wyjątkowo w okresie przygotowania do niej. Program ERM-u jest doskonałym pogłębieniem przygotowania dziecka do pełnego udziału we Mszy św. ERM jest ruchem eklezjalnym, gromadzącym w parafiach dzieci i młodych, którzy razem przeżywają Ewangelię i z Jezusem chcą budować nowy świat.
Formację w ERM-ie streszczają 4 krótkie zasady:
1. Żyj Mszą Świętąą!
2. Czytaj Ewangelię!
3. Kochaj bliźnich!
4. Bądź trzynastym apostołem!
Opiekunem grupy ERM w naszej parafi jest s. Joanna SJK

Parafialny oddział Caritas:

Dziś trudno sobie wyobrazić misję Kościoła Tarnowskiego bez Caritas. Wrosła ona w życie diecezji i służy urzeczywistnianiu posługi miłości, jaką Kościół pragnie nieść każdemu człowiekowi, a zwłaszcza temu najbardziej potrzebującemu.Nazwa „Caritas” jest dobrze znana mieszkańcom naszej parafi, dzięki przedsięwzięciom i akcjom pomocy świadczonym rodzinom będącym w potrzebie.

Róże różańcowe:

„Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”.

Domowy Kościół:

Małżeńsko-rodzinny ruch świeckich w Kościele, działający w ramach Ruchu Światło-Życie. Założycielem DK jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. DK dąży do świętości w jedności ze współmałżonkiem. W DK tworzone są tzw. kręgi składające się z 4-7 rodzin. W naszej parafii od 20 lat działa taki właśnie krąg, do którego należy 6 rodzin.