Lipnica Murowana

Live

29 Niedziela Zwykła- 18.10.2020 r.

NIEDZIELA MISYJNA

Oto ja, poślij mnie! Hasłem tegorocznego Tygodnia Misyjnego są słowa starotestamentalnego proroka Izajasza. Posłanie jest w tradycji wiary związaniem z Osobą Boga, który jest Posyłającym. Skoro misje to sprawa wiary, to przyjęcie posłania jest swoistą rozmową z Bogiem naszą modlitwą. Przyjmijmy na nowo prawdę o naszym chrzcielnym wybraniu i posłaniu. Niech Tydzień Misyjny rozbudzi w każdym ochrzczonym pragnienie współpracy dla ewangelizacji świata. Modlitwą otoczmy naszych rodaków pracujących na  misjach.

28 Niedziela Zwykła- 11.10.2020r.

Dzień Papieski – po hasłem „Totus Tuus”

Przeżywany dzisiaj Dzień Papieski może być dla nas doskonałym zaproszeniem do sięgnięcia po teksty Karola Wojtyły. Jedno jest pewne: dzięki nauczaniu papieża możemy lepiej zrozumieć, jak pojmował świat i jak bardzo jako Ojcu zależało mu na swoich dzieciach, które często pogubiły się w codziennym życiu, przywiązując się do tego, co materialne.

Odpust w Bochni

Aktualne wydarzenia:

Dzisiaj w Sanktuarium MB Różańcowej w Bochni:

17.00 – Msza św.
Dzisiaj  pielgrzymują: KSM, Wspólnota „Chrystus w Solnym Mieście”, Grupy Młodzieżowe , Pielgrzymi z Lipnicy Murowanej, Chronowa, Kobyla, Starego Wiśnicza i Nowego Wiśnicza.

Ze względu na Covid-19 nie organizujemy dzisiaj pielgrzymki pieszej. Zachęcamy jednak do indywidualnego nawiedzenia Sanktuarium i modlitwy.

27 Niedziela Zwykła – 04.10.2020r.

Stajemy przed Panem po kolejnym tygodniu nauki i pracy. Wyciągamy ku Niemu ręce w geście wdzięczności za wszelkie dary, jakimi tak hojnie nas obdarzył w minionym czasie. Jednocześnie ten gest wyciągniętych dłoni jest gestem ofiarowania Bogu wszystkich naszych dobrych myśli, słów i czynów, jakie dzięki Jego natchnieniu i z Jego pomocą udało nam się wykonać. Wreszcie wyciągnięte ręce to także wymowny gest prośby o potrzebne łaski oraz znak otwartości serca i gotowości na ich przyjęcie. Chcemy, uczestnicząc w Eucharystii, by Bóg, który stał się kiedyś jednym z nas, przemieniał nas w siebie.