Parafia w Lipnicy Murowanej

Zakończył się Uroczysty Tygodniowy Odpust ku czci św. Szymona z Lipnicy. Każdy miał okazję i sposobność aby przyjść do św. Szymona w 10. rocznicę Jego kanonizacji ze swoim dziękczynieniem i prośbami. Chóry Ziemi Bocheńskiej z Bochni(Salt Singers), z Nowego Wiśnicza( (Canon), z Królówki (Królewskie słowiki) z Lipnicy Murowanej, Trzciany i chór sanktuaryjny z Tuchowa uświetniły muzycznie to wydarzenie a na zakończenie uroczystej sumy pod przewodnictwem ks. Bpa Damiana Muskusa wykonały „Rotę Katolików Polskich” w 90. rocznicę jej napisania przez lipniczanina o. Aleksandra Piotrowskiego.

10. Rocznica Kanonizacji św. Szymona z Lipnicy 
2007 – 2017

Na uroczystości centralne zapraszamy 16 – 23 lipca 2017 r.
Uroczystości zakończy odpust i pielgrzymka do grobu św. Szymona u Ojców Bernardynów na Stradomiu w Krakowie.
Serdecznie zapraszamy parafian i  czcicieli św. Szymona do uczestnictwa w tych wydarzeniach.

Słowa  Benedykta XVI wygłoszone podczas kanonizacji św. Szymona z Lipnicy.

Nowy święty, Szymon z Lipnicy, wielki syn ziemi polskiej i świadek Chrystusa o duchowości świętego Franciszka z Asyżu, żył w odległych czasach, ale właśnie dziś jest dany Kościołowi jako aktualny wzór chrześcijanina, który – zainspirowany duchem Ewangelii – gotów jest oddać życie za braci. Tak też, przepeł- niony miłosierną miłością, którą czerpał z Eucharystii, nie ociągał się z niesieniem pomocy chorym dotkniętym zarazą, która i jego doprowadziła do śmierci. Dziś w sposób szczególny zawierzamy jego opiece tych, którzy cierpią z powodu ubóstwa, choroby, osamotnienia i niesprawiedliwości społecznej. Przez jego wstawiennictwo prosimy dla nas o łaskę wytrwałej, czynnej miłości do Chrystusa i do braci. Święty Szymon z Lipnicy na wzór Maryi starał się służyć najbardziej potrzebującym. Za jego wstawiennictwem módlmy się za tych, którzy oddają swoje życie w posłudze chorym, cierpiącym i osamotnionym.

Niech wam Bóg błogosławi. Papież Benedykt XVI – dnia 3 VI 2007 r., Rzym

INTENCJE RÓŻAŃCA W KOŚCIELE ŚW. SZYMONA W LIPCU 2017

1. I sobota miesiąca – Różaniec fatimski (Kościół domowy)

2. W intencji diecezji tarnowskiej (V synodu tarnowskiego), jej pasterzy i wszystkich w jakikolwiek sposób związanych (Matki Bożej Tuchowskiej)

3. Intencja ewangelizacyjna: Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego

4. Za naszą Ojczyznę; o ewangeliczną mądrość dla rządzących, o odpowiedzialność za Polskę, zarówno dla tych, którzy ją zamieszkują jak i rodaków przebywających poza granicami kraju.

5. W wigilię I Czwartku miesiąca – dziękczynna za kapłanów, których Bóg stawiał i stawia na drodze naszego życia, za kapłanów naszej i z naszej parafii, za seminarzystów przygotowujących się do kapłaństwa i o dar nowych, gorliwych powołań kapłańskich i do życia konsekrowanego.

6. W dniu wspomnienia bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, patronki dzieł misyjnych – w intencji misji oraz za misjonarzy i misjonarki, szczególnie z naszej diecezji i naszej parafii oraz o powołania misyjne

7. Przebłagalno-wynagradzająca za popełniane grzechy, o łaskę nawrócenia dla grzeszników, o otwarcie serc na Boże miłosierdzie; w intencji misji, misjonarzy i podejmowanych przez nich dzieł

8. Za odpoczywających na wakacjach; o dobre przeżycie wakacji dla dzieci i młodzieży

9. O odnowę życia moralnego naszych rodzin (lub: za osoby, dzieła, parafie, którym patronuje św. Szymon)

10. Za zmarłych

11. W dniu święta św. Benedykta, patrona Europy – we wszystkich trudnych sprawach Europy a przede wszystkim o mądre rozeznanie i rozwiązanie problemu uchodźców

12. Za zmarłych pasterzy naszej parafii a szczególnie za ks. Jana Sarnę, Stanisława Wiśniowskiego oraz rodaków i wielkich czcicieli św. Szymona: ks. Franciszka Bardela i Tadeusza Kwaśniewskiego

13. O dobrą pogodę na czas uroczystości odpustowych, liczne uczestnictwo i otwarcie serc na obfitość łask dla wszystkich biorących udział w tygodniu odpustowym; o Boże światło dla o. Zenona Burdaka głoszącego Boże Słowo

14. W intencji i intencjach Ojca Św. Franciszka

15. Podziękowanie Maryi za Jej wstawiennictwo za nami u Boga

16. O dobrą spowiedź odpustową

17. Za nauczycieli, wychowawców, pracowników Oświaty (pielgrzymi: Królówka, Leszczyna)

18. Uroczystość św. Szymona: podziękowanie za kanonizację św. Szymona i za łaski otrzymane za Jego wstawiennictwem (pielgrzymi: Gnojnik, Gosprzydowa)

19. O mądrość i odpowiedzialność w życiu dla naszej młodzieży (pielgrzymi: Stary Wiśnicz, Nowy Wiśnicz)

20. W int. członków Róż Różańcowych, aby ufnie, z wiarą wypraszając obfitość łask dla świata byli świadkami niezawodnego orędownictwa Maryi (pielgrzymi: Muchówka, Rajbrot, Chronów, Kobyle)

21.Dziękczynna za Służby Mundurowe: Policję, Państwową Straż Pożarną, Strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej, Służbę Więzienną z prośbą o Boże błogosławieństwo, Boże prowadzenie na czas dalszej służby (pielgrzymi: Trzciana, Kamionna, Łąkta)

22. Za chorych i cierpiących, osoby Starsze oraz tych, którzy się nimi opiekują, ich leczą: Pracowników Służby Zdrowia, Lekarzy, Pielęgniarki, Caritas (pielgrzymi: Żegocina, Kierlikówka)

23. W int. próśb i podziękowań za wstawiennictwem św. Szymona

24. Za zmarłych i żywych fundatorów i dobrodziejów kościoła św. Szymona

25. Za wszystkich kierowców i podróżujących, aby bezpiecznie docierali do celu podróży

26. Za rodziny oczekujące potomstwa

27. O pokój na świecie, o pokój w każdym ludzkim sercu

28. O odwagę w wyznawaniu wiary i dawaniu chrześcijańskiego świadectwa

29. O dobra pogodę i szczęśliwe zbiory dla rolników

30. Za dobrodziejów, sponsorów, ofiarodawców naszej parafii

31.O wysłuchanie wszystkich próśb naszych za wstawiennictwem naszych Świętych i Błogosławionych

Panie Jezu Chryste, który nagradzasz świętych Twoich, za ich miłość ku Tobie chwałą ołtarzy, dziękujemy Ci za kanonizację św. Szymona z Lipnicy dokonaną przez Ojca Świętego Benedykta XVI.
Niech wyniesienie do chwały kanonizacji św. Szymona, pomnoży w narodzie naszym Twoją cześć i chwałę, wzmoże naszą miłość i oddanie Tobie oraz Twej Matce Niebieskiej.
Niech wszystkich wiernych w naszej Ojczyźnie, a szczególnie nas samych, natchnie świętym zapałem do urzeczywistniania w Polsce królestwa Maryi i Twego. Panie nasz i Zbawicielu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Św. Szymonie, módl się za nami!

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami

Święty Szymonie z Lipnicy

Święty Szymonie, apostole Najświętszego Imienia Jezus,

Święty Szymonie, gorliwy czcicielu Maryi Panny,

Święty Szymonie, wiemy synu św. Franciszka,

Święty Szymonie, silnej wiary przykładzie,

Święty Szymonie, nadzieję w Bogu mający,

Święty Szymonie, żarliwy miłośniku Boga,

Święty Szymonie, aniele czystego serca,

Święty Szymonie, ubogi duchem,

Święty Szymonie, przełożonym posłuszny,

Święty Szymonie, pokorny sługo Boży,

Święty Szymonie, cierpliwy w przeciwnościach,

Święty Szymonie, natchniony głosicielu słowa Bożego,

Święty Szymonie, cudami słynący,

Święty Szymonie, wskrzesicielu umarłych,

Święty Szymonie, szczególny opiekunie matek rodzących,

Święty Szymonie, patronie w czasie zarazy,

Święty Szymonie, uśmierzający bóle głowy,

Święty Szymonie, wzrok i mowę przywracający,

Święty Szymonie, cudowny lekarzu chorych,

Święty Szymonie, patronie młodzieży akademickiej,

Święty Szymonie, patronie Krakowa,

Święty Szymonie, opiekunie nieszczęśliwych,

Święty Szymonie, szczególny opiekunie Lipnicy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Święty Szymonie.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, któryś świętego Szymona, wyznawcę Twego, łaską nauczania wywyższył, spraw to najłaskawiej, abyśmy Jego nauką oświeceni to, co się Tobie podoba wykonywali i po ścieżkach sprawiedliwości do niebieskiej ojczyzny szczęśliwie dostać się mogli.  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W pokorze upadam przed Twoim nieskończonym majestatem, Boże, i błagam Cię z całą ufnością i serdecznością o pomoc w mojej teraźniejszej potrzebie. Wyznaję z całej duszy, że Ty Panie jesteś Dawcą wszystkiego, jesteś Bogiem żywych i umarłych, wszystkim mądrze rozporządzasz. Wierzę, że wysłuchujesz modlitwy sług Twoich, ilekroć do Ciebie z wiarą i ufnością się udadzą. Wsparty Twoją Boską i niezawodną obietnicą, przychodzę dziś do Ciebie.
Boże, jedynie dobry i łaskawy, spraw to przez nieskończone zasługi męki i śmierci Jezusa Chrystusa, Syna Twego, przez przyczynę Niepokalanej Maryi Dziewicy i wszystkich Świętych, a szczególnie za przyczyną św. Szymona z Lipnicy, abym dostąpił łaski, o którą proszę ……………………….
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu….

Święty Szymonie, Ojcze najukochańszy, któryś miał tak czułe i wrażliwe serce na cudze cierpienie i niedostatek, a zwłaszcza na nędzę duchową, jaką powoduje grzech i odstępstwo do Boga, błagamy Cię i prosimy: wstaw się za nami do Boga, byśmy mogli otrzymać to, czego tak bardzo pragniemy. Nie odmawiaj naszym prośbom, choć płyną one z serc grzesznych. Postanawiamy powstać z upadków i odmienić nasze życie. Dopomóż nam tylko poznać nasze winy i przeprosić za nie naszego Stwórcę i Pana. Amen.

Wzorze świętości


Pieśń do św. Szymona z Lipnicy

słowa: zwr. 1,4 autor nieznany
            zwr. 2,3,5 Krystyna Michalska,Wacław Sobczak
muzyka: Teofil Klonowski

 

Wzorze świętości z Lipnicy Szymonie
Wielki obrońco w życiu i przy zgonie
Święty Rodaku wsławiony cudami
Racz się przyczynić do Boga za nami.

Lipnicki Synu, Zakonniku święty
W posłudze bliźnim byłeś nieugięty.
Dla umocnienia ich wiary i ducha
Niosłeś im pokarm – Ciało, Krew Chrystusa.

Ratując chorych, sam straciłeś życie
Bóg cię nagrodził po śmierci obficie.
Za twe zasługi zdobyte na ziemi
Masz teraz miejsce pomiędzy świętymi.

Zjednaj nam wszystko o co cię prosimy
Niechaj na świecie cnotliwie żyjemy.
Spraw byśmy wiernie tu Bogu służyli
A potem w niebie wiecznie Go chwalili.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
Ciebie, nasz Święty, dziś pieśniami czcimy
Wszak patronalne Święto obchodzimy.

POLECAMY

PROGRAM PROCESJI FATIMSKIEJ

13 lipiec 2017 r. godz. 19.00

  1. Msza św. i Procesja Fatimska z Figurą Pięknej Lipnickiej Madonny.

Godz. 19.00 – Msza św. przewodniczy i Słowo Boże wygłosi Ks. dr Marek Kluz w kościele św. Szymona. Rozważania prowadzi ks. Profesor.

Procesja rozpoczyna się w kościele św. Szymona. W kierunku sióstr Urszulanek, i dołem wokół kościoła św. Andrzeja. Zakończenie w kościele św. Andrzeja.

Porządek Procesji: Krzyż i akolitki, ministranci i lektorzy, dzieci z ERMu i Szkoły Podstawowej, Figura Pięknej Madonny, Siostry, Kapłani, Wierni.

  1. Strażacy: Wniesienie i wyniesienie Figury z kościoła św. Andrzeja i asysta przy figurze. Pomoc w niesieniu Figury, jeżeli będzie taka potrzeba.
  2. Poszczególne stany: Ojcowie, Matki, Młodzież niosą figurę w kolejne dziesiątki.
  1. Śpiew prowadzi organista p. Wacław Sobczak.

Plakat_MZWD_2017 (1)


W roku 2017 odbędzie się 11. Edycja Festiwalu Muzyka Zaklęta w Drewnie. Inauguracja Festiwalu będzie miała miejsce w amfiteatrze w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie w dniu 11 czerwca. O godzinie 17.00 wystąpi Sokół Orkestar, a oprawę taneczną zapewni Zespół Tańców i Pieśni Bałkańskich IGLIKA! Przez kolejne niedziele, aż do 27 sierpnia przemierzymy Małopolskę wzdłuż i wszerz, by poznać unikatowe drewniane obiekty regionu. Oprócz skansenu w Wygiełzowie odwiedzimy także gotyckie kościoły i łemkowskie cerkwie. Będziemy wsłuchiwać się w muzykę różnych epok, zaprezentowane zostaną różne gatunki i sposoby wykonania.

Przejdziemy od bałkańskich energetycznych rytmów, poprzez poezję śpiewaną, brzmienia etniczne, muzykę klasyczną oraz chóralną. Znów pomieszają się różne języki: polski, łemkowski, ukraiński, angielski. Dzięki współpracy z Filharmonią Łódzką im. Artura Rubinsteina posłuchamy zespół wokalny związany z Festiwalem Kolory Polski! W tym roku po raz pierwszy będzie miało miejsce wydarzenie dedykowane dzieciom! Baśniowa Kapela zaprezentuje spektakl muzyczny specjalnie dla najmłodszych. Jeden z koncertów będzie miał charakter edukacyjny, podczas którego wybitni muzycy opowiedzą o instrumentach takich jak fortepian i wiolonczela. A wszystko to w niezwykłej scenerii Szlaku Architektury Drewnianej.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij