Lipnica Murowana

Święto NMP Matki Kościoła -- Msza św., której  przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. prof. Marek Kluz a po niej Procesja Różańcowa oraz wznowienie peregrynacji Figury Lipnickiej Madonny w rodzinach w Borównej.  Czytaj więcej …

 


Lipnickie skarby

 Intencje mszalne 

Ogłoszenia duszpasterskie 

Transmisja Mszy Świętej

Informacje dla pielgrzymów

Kancelaria Parafialna

Kontakt


Portal Diecezji Tarnowskiej


Sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać również telefonicznie  14 68 52 601 

Dziękujemy za ofiary na nasze konto parafialne:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie o/Nowy Wiśnicz
Nr konta: 22 8589 0006 0230 0000 0101 0001


Dziękujemy za wystawienie w nasze okna Obrazu lub Figury Madonny Lipnickiej i Św.Szymona. Są one widocznym świadectwem naszej religijnej postawy w ufność i opiekę Bożą za ich wstawiennictwem w tym trudnym czasie.

Modlitwy za wstawiennictwem św. Szymona 

100. LECIE  ZGROMADZENIA SIÓSTR URSZULANEK
SERCA JEZUSA KONAJĄCEGO

Doroczne świętowanie z okazji święta liturgicznego św. Urszuli (29 maja) odbędzie się z racji pandemii tylko w ramach wspólnot zakonnych. Dziękując Bogu za św. Urszulę Ledóchowską, jej dzieła, za założone przez nią Zgromadzenie, za 100-letnie dziedzictwo szarourszulańskiej rodziny zapraszamy do wspólnej modlitwy i bardzo na nią liczymy. Siostry urszulanki SJK.

W dniu 12 maja 1989r. , 50 lat po swojej śmierci, bł. matka Urszula udaje się w drogę powrotną z Rzymu do Pniew.   Trasa wiedzie przez północne Włochy, Austrię i Czechosłowację do Polski. W 30 miejscach związanych z życiem i działalnością m. Urszuli odbywają się uroczystości z okazji przybycia Jej relikwii, jak na przykład w Brescii (12-15 maja), Loosdorf (15-17 maja), w Lipnicy Murowanej (19-20 maja), w Krakowie (20-21 maja), Częstochowie (21-22 maja), Łodzi (24-26 maja), Warszawie (26-27 maja), Poznaniu (27-28 maja)… W dniu 28 maja relikwie docierają do Pniew i 30 maja zostają złożone do sarkofagu w kaplicy domu macierzystego.

Film jest relacją tamtych chwil przeżywanych w Lipnicy Murowanej. Autorem filmu jest świadek i uczestnik tego historycznego i  religijnego wydarzenia ks. Józef Smoleń.

WZÓR KOMUNII DUCHOWEJ

Jezu mój, wierzę, że jesteś rzeczywiście obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko. Z miłości ku Tobie żałuję za wszystkie swoje grzechy. Nie chcę już nigdy grzeszyć. Pragnę Cię przyjąć; gdy jednak nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, racz duchowym sposobem przyjść do mnie i obdarz mnie swymi łaskami.

(Wzbudź tutaj wielkie pragnienie przyjęcia Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie i mów dalej:)

Przytulam Cię do serca swego, o mój Jezu, jak gdybyś już rzeczywiście przybył do mnie i już nigdy nie chcę się z Tobą rozłączyć.


Jak wzbudzić w sobie żal doskonały?

PEREGRYNACJA FIGURY MATKI BOŻEJ LIPNICKIEJ

10 czerwca, święto NMP Matki Kościoła, rozpoczęliśmy peregrynację figury naszej Lipnickiej Madonny w rodzinach naszej parafii.  Mszy św.  przewodniczył i dokonał poświęcenia kopii figur Lipnickiej Madonny ks. Biskup Leszek Leszkiewicz, który również przewodniczył procesji różańcowej ulicami miasta.

Z miłością i radością przyjmijmy Maryję w swoich rodzinach i prośmy o potrzebne łaski dla siebie, bliskich, naszej parafii i Ojczyzny. „Podaj swą dłoń Lipnicka Pani. Wspieraj i broń, do Syna prowadź nas.”

Zakończyła się peregrynacja Figury MB w LG. Bardzo dziękujemy wszystkim rodzinom za przyjęcie MB i modlitwę. Dziękujemy, że dzielicie się wspólnymi przeżyciami, refleksją i modlitwą. Nawiedzenie Figury MB w Borównej zostaje wznowione. Dajmy wyraz miłości do Matki Bożej i pragnienia rekoronacji naszej Lipnickiej Madonny.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ LIPNICKIEJ ZA RODZINY

Gdy spaceruje się po Lipnicy Murowanej włączają się różne zmysły: wzrok, słuch, węch. To wszystko sprawia, że czuje się tu niepowtarzalny smak historycznego dziedzictwa, piękności i wyjątkowości tego miejsca. Zapraszamy do multisensorycznego poznania Lipnicy. Projekt ma charakter edukacyjny. Na bazie zebranych materiałów powstała oddana właśnie do użytkowania interaktywna strona internetowa. Całość prac związanych z  digitalizacją i udostępnieniem zasobów  zrealizowana była przez Fundację Pełni Kultury. Zobacz stronę 

Najstarszym z istniejących kościołów jest zbudowany w XV wieku kościół św. Leonarda. W lipcu 1997 roku Lipnicę nawiedziła powódź. W efekcie niszczycielskiego działania żywiołu poważnie naruszona została konstrukcja tej budowli. Następnego dnia po powodzi  przystąpiono do remontu kościoła, który ukończono w październiku 2000 r. 3 lipca 2003 r. kościół został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Narodowego UNESCO. Zapraszamy do zwiedzania tego cennego zabytku architektury drewnianej.


The oldest of the existing churches is the church built in the fifteenth century. Leonard. In July 1997, Lipnica suffered a flood. As a result of the destructive action of the element, the construction of this building was severely disturbed. The next day, after the flood, the church was renovated, which was completed in October 2000. On July 3, 2003, the church was inscribed on the list of the World Cultural and National Heritage UNESCO. We invite you to visit this valuable monument of wooden architecture.

Muzyka Zaklęta w Drewnie to cykl koncertów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce, który od 2007 roku realizuje Małopolska Organizacja Turystyczna pod nazwą Muzyka Zaklęta w Drewnie. Każdego roku przez 12 kolejnych tygodni, w 4 kościołach wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO oraz wybranych obiektach na Szlaku Architektury Drewnianej odbywają się koncerty. Wśród nich jest Lipnica Murowana i plenerowe koncerty muzyczne  przy kościele św. Leonarda w wykonaniu znakomitych artystów, na które zapraszamy w okresie wakacyjnym.

Modlitwa w intencji Synodu Diecezji Tarnowskiej

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, zgromadzeni we wspólnocie tarnowskiego Kościoła, pragniemy razem wyruszyć w drogę, aby dobrze przygotować i owocnie przeżyć Synod diecezjalny. Prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia, napełnij nas swoją prawdą, miłością i pokojem, abyśmy wiernie realizowali Twój zbawczy plan ludzkości otwarci na dar aktywnej współpracy wszystkich diecezjan. Błagamy Cię, Jezu – Synu Boga Żywego, abyśmy zawsze z wielką pokorą i ufnością odczytywali znaki czasu w świetle Ewangelii budując wspólnotę naszej diecezji na Twój obraz. Wzywamy Cię, Duchu Święty Ożywicielu, abyśmy napełnieni Twoimi darami, odnowili i ożywili wspólnotę Kościoła tarnowskiego w jedności z całym Kościołem powszechnym. Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej, prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary! Święty Stanisławie Szczepanowski, módl się za nami! Święci Świeradzie i Benedykcie, módlcie się za nami! Święta Kingo, módl się za nami! Święty Szymonie z Lipnicy, módl się za nami! Św. Urszulo i bł. Mario Tereso Ledóchowskie, módlcie się za nami! Wszyscy święci i błogosławieni diecezji tarnowskiej, módlcie się za nami!

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych lub na podstawie prawa.