Lipnica Murowana

Rozpoczęliśmy miesiąc luty, który w wielowiekowej tradycji Kościoła jest miesiącem szczególnej modlitwy za konających. Wspólnota Kościoła pragnie w ten sposób wyrazić swoją pamięć o tych, którzy zbliżają się do kresu swojego ziemskiego życia, i okazać im swoją miłość.

Wszystkich, którzy pragną śpiewać w naszym parafialnym chórze wielogłosowym zapraszamy w piątek do Klubu św. Szymona na godz. 18.00 aby się zapisać i uczestniczyć już w probie chóru.

Do odważnych świat należy! Zapraszamy !

10 czerwca 2019 r.

ROZPOCZĘCIE PEREGRYNACJI FIGURY MADONNY LIPNICKIEJ
W RODZINACH PARAFII LIPNICA MUROWANA


10 czerwca, święto NMP Matki Kościoła, rozpoczęliśmy peregrynację figury naszej Lipnickiej Madonny w rodzinach naszej parafii.  Mszy św.  przewodniczył i dokonał poświęcenia kopii figur Lipnickiej Madonny ks. Biskup Leszek Leszkiewicz, który również przewodniczył procesji różańcowej ulicami miasta.

Z miłością i radością przyjmijmy Maryję w swoich rodzinach i prośmy o potrzebne łaski dla siebie, bliskich, naszej parafii i Ojczyzny. „Podaj swą dłoń Lipnicka Pani. Wspieraj i broń, do Syna prowadź nas.”

Gdy spaceruje się po Lipnicy Murowanej włączają się różne zmysły: wzrok, słuch, węch. To wszystko sprawia, że czuje się tu niepowtarzalny smak historycznego dziedzictwa, piękności i wyjątkowości tego miejsca. Zapraszamy do multisensorycznego poznania Lipnicy. Projekt ma charakter edukacyjny. Na bazie zebranych materiałów powstała oddana właśnie do użytkowania interaktywna strona internetowa. Całość prac związanych z  digitalizacją i udostępnieniem zasobów  zrealizowana była przez Fundację Pełni Kultury. Zobacz stronę 

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych lub na podstawie prawa.

Najstarszym z istniejących kościołów jest zbudowany w XV wieku kościół św. Leonarda. W lipcu 1997 roku Lipnicę nawiedziła powódź. W efekcie niszczycielskiego działania żywiołu poważnie naruszona została konstrukcja tej budowli. Następnego dnia po powodzi  przystąpiono do remontu kościoła, który ukończono w październiku 2000 r. 3 lipca 2003 r. kościół został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Narodowego UNESCO. Zapraszamy do zwiedzania tego cennego zabytku architektury drewnianej.


The oldest of the existing churches is the church built in the fifteenth century. Leonard. In July 1997, Lipnica suffered a flood. As a result of the destructive action of the element, the construction of this building was severely disturbed. The next day, after the flood, the church was renovated, which was completed in October 2000. On July 3, 2003, the church was inscribed on the list of the World Cultural and National Heritage UNESCO. We invite you to visit this valuable monument of wooden architecture.

Muzyka Zaklęta w Drewnie to cykl koncertów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce, który od 2007 roku realizuje Małopolska Organizacja Turystyczna pod nazwą Muzyka Zaklęta w Drewnie. Każdego roku przez 12 kolejnych tygodni, w 4 kościołach wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO oraz wybranych obiektach na Szlaku Architektury Drewnianej odbywają się koncerty. Wśród nich jest Lipnica Murowana i plenerowe koncerty muzyczne  przy kościele św. Leonarda w wykonaniu znakomitych artystów, na które zapraszamy w okresie wakacyjnym.

Modlitwa w intencji Synodu Diecezji Tarnowskiej

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, zgromadzeni we wspólnocie tarnowskiego Kościoła, pragniemy razem wyruszyć w drogę, aby dobrze przygotować i owocnie przeżyć Synod diecezjalny. Prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia, napełnij nas swoją prawdą, miłością i pokojem, abyśmy wiernie realizowali Twój zbawczy plan ludzkości otwarci na dar aktywnej współpracy wszystkich diecezjan. Błagamy Cię, Jezu – Synu Boga Żywego, abyśmy zawsze z wielką pokorą i ufnością odczytywali znaki czasu w świetle Ewangelii budując wspólnotę naszej diecezji na Twój obraz. Wzywamy Cię, Duchu Święty Ożywicielu, abyśmy napełnieni Twoimi darami, odnowili i ożywili wspólnotę Kościoła tarnowskiego w jedności z całym Kościołem powszechnym. Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej, prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary! Święty Stanisławie Szczepanowski, módl się za nami! Święci Świeradzie i Benedykcie, módlcie się za nami! Święta Kingo, módl się za nami! Święty Szymonie z Lipnicy, módl się za nami! Św. Urszulo i bł. Mario Tereso Ledóchowskie, módlcie się za nami! Wszyscy święci i błogosławieni diecezji tarnowskiej, módlcie się za nami!