Lipnica Murowana

Intencje Mszy Św.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 18.10. – 25.10.2020r

NIEDZIELA 18.10.2020r – 29 Niedziela Zwykła, Niedziela Misyjna

7.00 + Rafał Gaża z okazji imienin

9.00 1) ++ Mariusz Twardosz; Maria i Franciszek Wójcik; Maria i Tadeusz Twardosz

2) Z podz. i prośbą o bł. Boże dla Bogusławy i Michała Serafin w 30.r.ślubu od dzieci

10.30 1) Z podz. i prośbą o bł. Boże dla ks. Łukasza i s. Urszuli z okazji imienin od Rady Parafialnej i Caritasu

2) Z podz. i prośbą o bł. Boże dla Elżbiety i Jerzego Paprota w 30.r.ślubu od dzieci

3) + Andrzej Michałek

14.00 + Stanisława Stec od Emilii i Edwarda Stec z Poręby Spytkowskiej

16.00 + Maksymilian Zięba w 20.r.śm.

PONIEDZIAŁEK 19.10.2020r

6.30 + Józef Szewczyk od żony z dziećmi

17.00 1) + Ks. Antoni Piś

2) + Jan Goryl od żony Zofii

WTOREK 20.10.2020r – wspomn. św. Jana Kantego

6.30 + Jan Goryl od żony Zofii

17.00 1) + Ks. Antoni Piś

2) + Józef Szewczyk od chrześniaka Tomasza z rodziną

ŚRODA 21.10.2020r

6.30 + Józef Szewczyk od brata Tadeusza z żoną

17.00 1) Z podz. i prośbą o bł. Boże dla Sióstr z XIII Róży p. Anny Cempury

2) + Zbigniew Urbański z okazji urodzin

CZWARTEK 22.10.2020r – wspomn. św. Jana Pawła II

6.30 + Adam Maniecki w r.śm. od rodziców i rodzeństwa

17.00 Msza św. nowennowa

PIĄTEK 23.10.2020r

6.30 + Józef Szewczyk od siostry Zuzanny Klejdysz

17.00 1) Z podz. i prośbą o bł. Boże dla Sióstr z VII Róży p. Anety Kulas

2) + Jan Goryl od syna Pawła z żoną i dziećmi

SOBOTA 24.10.2020r

6.30 + + Jan Goryl od syna Pawła z żoną i dziećmi

17.00 + Józef Szewczyk od chrześnicy Grażyny z Muchówki

NIEDZIELA 25.10.2020r – 30 Niedziela Zwykła, Niedziela Synodalna

7.00 Z podz. i prośbą o bł. Boże dla Sióstr z VIII Róży p. Marii Kożuch i za zmarłe siostry

9.00 ++ Mieczysław Kuro oraz jego rodzice: Waleria i Andrzej

10.30 1) Z podz. i prośbą o bł. Boże dla Jolanty i Andrzeja w 35.r.ślubu

2) ++ Zbigniew Urbański oraz jego rodzice: Alina i Stanisław z okazji urodzin Zbigniewa

14.00 + Stanisława Stec od syna Jerzego z rodziną

16.00 Z podz. i prośbą o bł. Boże dla Doroty i Jakuba w 30.r. ślubu i dla całej ich rodziny