Lipnica Murowana

Ogłoszenia duszpasterskie

5 Niedziela Wielkiego Postu – 29.03.2020r.

Rozpoczynając Msze św. uświadamiamy sobie tę prawdę, że jedynie w Jezusie jest prawdziwe życie i tylko On może nam je ofiarować. W duchu pokuty i umartwienia oczyszczajmy nasze serca i postanówmy poprawę. Niech nasza modlitwa przyczyni się do poprawy naszego życia i otworzy nasze serca na przesłanie Dobrej Nowiny, mówiącej, że Pan Bóg wyprowadza nas z grobów naszego grzechu do życia w wolności i łasce.

 1. Przypominamy o Dekrecie Ks. Biskupa i obowiązujących nas zarządzeniach.

 2. Tegoroczne rekolekcje, zgodzie z Dekretem Ks. Biskupa zostają przeniesione na inny termin.

 3. Msze św. dzisiaj o 7.00, 9.00, 10.30, w Borównej nie ma Mszy św. i o 16.00. Dekretem ks. Biskupa zostaje zawieszone wspólne celebrowanie Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej i Różańca, nie ma Mszy św. w kaplicach dojazdowych.

 4. Msze św. codziennie rano o 6.30 i wieczorem o 18.00. Przypominamy
  o ograniczeniach państwowych i według dekretu możliwość uczestniczenia wiernych ograniczona jest do 5 osób zamawiających intencje mszalne lub
  w wypadku pogrzebu do 5 osób najbliższej rodziny.

 5. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I Sobota miesiąca. Msze św. wotywne w tych dniach.

 6. Drodzy Parafianie, działając zgodnie z dekretem Biskupa Tarnowskiego z dn. 24 marca 2020 r. informujemy, że w pierwszy piątek kwietnia nie udamy się z posługą sakramentalną do chorych, poza przypadkami niebezpieczeństwa śmierci.

 7. Jeśli ktoś z Parafian potrzebuje skorzystać z któregokolwiek Sakramentu, to w takiej sytuacji prosimy o indywidualny kontakt telefoniczny ( 14 68 52 601). Będziemy działać stosownie do wytycznych i zaleceń Biskupa Tarnowskiego.

 8. Dzieciom, młodzieży, osobom starszym, wszystkim osobom z grup podwyższonego ryzyka zalecamy praktykowanie Aktu żalu doskonałego i Komunię duchową.

 9. Na czas ostatnich dwóch tygodni Wielkiego Postu, krzyże zostają zasłonięte aż do Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek.

 10. Każda Msza św. poranna i wieczorna oraz modlitwa do św. Szymona
  z prośbą o ustanie epidemii są transmitowane przez Internet. Przypominamy także, że w kościele nie może przebywać jednocześnie więcej niż 5 osób.

 11. Codziennie wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00, modlitwa do św. Szymona o ustanie epidemii i Msza św. z błogosławieństwem Relikwiami św. Szymona.

 12. Katechezy tak jak pozostałe lekcje prowadzone są zdalnie, przez dziennik elektroniczny Librus. Bardzo proszę, aby rodzice dzieci z Kl. III przygotowujących się do I Komunią św. systematycznie powtarzali z dziećmi zrealizowany materiał. Proszę, aby wspólnie z dziećmi zrealizować katechezy nr 39 i 40 z katechizmu i uzupełnić ćwiczenia. Dla pozostałych klas podajemy przez dziennik elektroniczny Librus.

 13. Następna niedziela to już Niedziela Palmowa. Msze św. przed południem o godz. 7.00, 9.00 i 11.00 i 16.00. w tym roku, jak wiemy nie będzie konkursu palm. Jednak bardzo proszę zróbmy nasze Lipnickie Palmy, w każdym domu, każdej rodzinie. Przymocujmy do naszego ogrodzenia, bramki, przy wejściu do domów. Tak uczyńmy razem, wspólnie Lipnicką Palmę sięgającą nieba i wszyscy w tym roku będziemy zwycięzcami. Palmy święcimy, na każdej Mszy św.

 14. Każdego dnia, módlmy się za wstawiennictwem naszego rodaka św. Szymona z Lipnicy o ustanie epidemii. Prośmy za wstawiennictwem MB Lipnickiej i św. Szymona o ustanie epidemii, za chorych i tych, którzy im pomagają: lekarzy, pielęgniarki, a dla zmarłych prośmy o życie wieczne w niebie. Kolejny raz prosimy, aby każda lipnicka rodzina była domowym kościołem we wzajemnej łączności z całą Parafią, na znak naszej modlitwy i opieki św. Szymona wystawmy, jeżeli jeszcze ktoś tego nie uczynił, w naszych oknach obraz św. Szymona i Matki Bożej. My kapłani i nasze siostry Urszulanki, modlimy się o ustanie epidemii, na świecie i w naszej Ojczyźnie, za naszą Parafię każdego dnia o godz. 20.30. Dlatego proszę łączcie się z nami w modlitwie.

 15. Pamiętajmy o wzajemnej pomocy i życzliwości. Stosujmy się do zaleceń podawanych w komunikatach. Szczególnie pamiętajmy o naszych seniorach. Łączymy się z naszymi parafianami pracującymi za granicą.

 16. W tygodniu wspominamy:

 17. Msze św. wspólnotowe w tygodniu: w poniedziałek o 18.00 w int. zmarłych z parafii LM od Zakładu Pogrzebowego Grzegorza Włodarczyka, w sobotę o 18.00 za + ks. prałata Stanisława Wiśniowskiego w r. śm. od Parafii , w Niedzielę Palmową o 11.00 w int. parafii. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej Bóg powołał do wieczności śp. Feliksę Nowak z LG, i śp. Karolinę Konieczną z LD módlmy się o radość życia wiecznego dla nich. Dobry Jezu, a nasz Panie……

 18. Prasa katolicka dostępna jest w formie internetowej.