14 czerwca 2021

Modlimy się ze św. Szymonem

Modlimy się ze św. Szymonem z Lipnicy o ustanie epidemii 

Szczególnym patronem na obecny czas szerzenia się choroby jest dla nas św. Szymon z Lipnicy, bernardyn, który w XV wieku pomagał chorym podczas panującej w Krakowie epidemii cholery, udzielając sakramentów i niosąc pociechę.

Wzorze świętości

Pieśń do św. Szymona z Lipnicy

Wzorze świętości z Lipnicy Szymonie

Wielki obrońco w życiu i przy zgonie

Święty Rodaku wsławiony cudami

Racz się przyczynić do Boga za nami.

 

Lipnicki Synu, Zakonniku święty

W posłudze bliźnim byłeś nieugięty.

Dla umocnienia ich wiary  i ducha

Niosłeś im pokarm – Ciało, Krew Chrystusa.

 

Ratując chorych, sam straciłeś życie

Bóg cię nagrodził po śmierci obficie.

Za twe zasługi zdobyte na ziemi

Masz teraz miejsce  pomiędzy świętymi.

 

Zjednaj nam wszystko o co Cię prosimy

Niechaj na świecie cnotliwie żyjemy.

Spraw byśmy wiernie tu Bogu służyli

A potem w niebie wiecznie Go chwalili.

 Kustosz Sanktuarium Św. Szymona z Lipnicy ks. Mariusz Jachymczak zachęca wszystkich do gorliwej modlitwy za wstawiennictwem naszego Świętego Rodaka o ustanie epidemii koronawirusa.

Codziennie o godz. 20.30 we wspólnocie z ks. wikariuszem i  Siostrami Urszulankami SJK modlą się na różańcu oraz Litanią do św. Szymona w tej intencji.

Wszystkich parafian i ludzi wierzących prosimy o modlitewną łączność w tym lub dowolnie wybranym czasie. Niech modlitwa i nasza obywatelska postawa przyczynią się do poprawy tej trudnej społecznie sytuacji.

 


Modlitwa do św. Szymona z Lipnicy:

Usłysz z niebios, święty Szymonie, głos do ciebie wołających. Bądź naszym patronem u Boga Najwyższego. Oddalaj od nas nieszczęścia duszy i ciała i uproś nam u Niego, aby prowadził nas swoimi śladami do wiekuistej ojczyzny i abyśmy po śmierci mogli w niebie z tobą i wszystkimi świętymi chwalić Boga w Trójcy Jedynego, któremu niech będzie cześć od wszystkiego stworzenia na wieki wieków. Amen.

Św. Szymonie, patronie chorych w czasie epidemii ? módl się za nami.


Nowa światłości Boska, o jasna Gwiazdo Krakowska

Żarliwy sługo Maryi; Matki Bożej, Panny czystej.

Kwitnąca różo czystości, wielkiej zawsze pobożności.

Ojcze Szymonie, szczęśliwy w Zakonie

daj nam swoje wspomożenie, łaski Bożej dostąpienie.

LITANIA DO ŚW. SZYMONA Z LIPNICY

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Szymonie, w Lipnicy zrodzony,
Święty Szymonie, apostole Najświętszego Imienia Jezus,
Święty Szymonie, gorliwy czcicielu Maryi Panny,
Święty Szymonie, wiemy synu św. Franciszka,
Święty Szymonie, silnej wiary przykładzie,
Święty Szymonie, nadzieję w Bogu mający,
Święty Szymonie, żarliwy miłośniku Boga,
Święty Szymonie, aniele czystego serca,
Święty Szymonie, ubogi duchem,
Święty Szymonie, przełożonym posłuszny,
Święty Szymonie, pokorny sługo Boży,
Święty Szymonie, cierpliwy w przeciwnościach,
Święty Szymonie, natchniony głosicielu słowa Bożego,
Święty Szymonie, cudami słynący,
Święty Szymonie, wskrzesicielu umarłych,
Święty Szymonie, szczególny opiekunie matek rodzących,
Święty Szymonie, patronie w czasie zarazy,
Święty Szymonie, uśmierzający bóle głowy,
Święty Szymonie, wzrok i mowę przywracający,
Święty Szymonie, cudowny lekarzu chorych,
Święty Szymonie, patronie młodzieży akademickiej,
Święty Szymonie, patronie Krakowa,
Święty Szymonie, opiekunie nieszczęśliwych,
Święty Szymonie, szczególny opiekunie Lipnicy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Święty Szymonie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, któryś świętego Szymona, wyznawcę Twego, łaską nauczania wywyższył, spraw to najłaskawiej, abyśmy Jego nauką oświeceni to, co się Tobie podoba wykonywali i po ścieżkach sprawiedliwości do niebieskiej ojczyzny szczęśliwie dostać się mogli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.