Lipnica Murowana

Aktualności

Światowy Dzień Chorego

Od 13 maja 1992 roku, z inicjatywy papieża Jana Pawła II, 11 lutego jest Światowym Dniem Chorego. Ojciec Święty ustanawiając ten dzień napisał: „Światowy Dzień Chorego ma na celu uwrażliwienie Ludu Bożego  – w konsekwencji – wielu katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu”. Msza święta z kazaniem ks. Proboszcza oraz modlitwy z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych towarzyszyły przeżywanemu w naszej parafii Dniu Chorego. Modlitwą ogarniamy obecnych w czasie Eucharystii ale również tych, którzy nie mogli osobiście w niej uczestniczyć, ich opiekunów i rodziny.

dav

dav