Lipnica Murowana

Month: Listopad 2018

II Światowy Dzień Ubogich

„Poczujmy się wszyscy w tym dniu dłużnikami ubogich, abyśmy poprzez wyciągnięte ręce do siebie nawzajem mogli zrealizować zbawcze spotkanie, które umacnia wiarę, urzeczywistnia miłość i umożliwia nadzieję w kroczeniu bezpiecznie na drodze do Pana, który przychodzi” – zaapelował Ojciec Święty w orędziu na II Światowy Dzień Ubogich. Będzie on obchodzony w XXXIII niedzielę zwykłą, która w tym roku przypada 18 listopada. Hasłem tego dnia są słowa psalmu „Biedak zawołał, a Pan go usłyszał” (Ps 34,7).
Gościmy dzisiaj w naszej parafii ks. Piotra Adamczyka – dyrektora Radia RDN Małopolska. Dziękujemy za wspólną modlitwę i wygłoszone Słowo Boże.

Narodowe Święto Niepodległości

dav

 Uroczystą Mszą Świętą o godz. 9.00 rozpoczęły się gminne  uroczystości 100 lecia odzyskania Niepodległości w Lipnicy Murowanej z udziałem władz samorządowych i zaproszonych gości, przy licznym udziale mieszkańców a zwłaszcza dzieci i młodzieży szkolnej.

Odpust u św. Leonarda

Dzisiaj w Lipnicy Murowanej a dokładnie w Lipnicy Dolnej, „mały odpust” bo wspominamy św. Leonarda który jest patronem cennego i zabytkowego drewnianego kościoła – perły architektury drewnianej. O godz. 10.30 rozpoczęła się uroczysta msza św. koncelebrowana w czasie której kazanie wygłosił ks. Łukasz nasz wikariusz. Na zakończenie były tradycyjnie odpustowe cukierki. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli uczestniczyć w tej skromnej uroczystości.

Uroczystość Wszystkich Świętych

 Uroczystość Wszystkich Świętych to w Lipnicy dzień szczególny, gdyż gromadzimy się na dwóch cmentarzach znajdujących się na terenie naszej parafii. Tzw. Stary Cmentarz usytuowany przy kościele św. Leonarda w Lipnicy Dolnej na którym znajdują się najstarsze groby. W tym roku zyskał nowe alejki, które z pewnością ułatwią każdemu z nas poruszanie się po nim oraz Nowy Cmentarz w Lipnicy Murowanej, którego centralnym miejscem jest kaplica w której pochowani są ostatni proboszczowie Lipnicy: ks. Jan Sarna i ks. Stanisław Wiśniowski. Módlmy się za naszych zmarłych i zyskujmy dla nich odpusty.